Tips om å stifte aksjeselskap

Å etablere et aksjeselskap er nok den mest vanlige selskapsformen når man skal etablere et selskap. Man kan velge mellom forskjellige former for aksjelselskap nå man skal stifte et aksjeselskap.

Man kan bl.a. etablere et norsk aksjelselskap (AS) eller stifte et utenlandsk aksjeselskap (NUF).

Stifterne må opprette, datere og underskrive et stiftelsesdokument på aksjeselskapet. Regnskap for aksjeselskapet skal sendes til Brønnøysundregistrene, og det må holdes styremøter og føres protokoller for aksjeselskapets aktivitet. Les flere tips om hvordan man etablerer aksjeselskap.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits