Tips om rett bruk av rottegift etc.

De fleste av oss kommer en eller annen gang i en situasjon hvor man ønsker å bli kvitt et skadedyr. Mange av produktene man bruker for å bli kvitt mus, rotter, veggdyr og andre skadedyr kan være skadelige om man ikke bruker dem rett.

Enkelte tilfeller av kjemisk bekjempelse kunne trolig vært unngått, dersom virksomheten hadde hatt tilstrekkelig informasjon om forebyggende tiltak. Rutinene var til dels mangelfulle ved kjemisk bekjempelse utført av skadedyrbekjemper/firma i en del barnehager og skoler. Sprøyting mot maur inne i barnehager med små barn tilstede vurderes å være mest alvorlig.

Les tipsene på denne nettsiden om rutiner ved skadedyrbekjempelse.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits