Hva er partifrakt?

Alle vet hva ordet frakt betyr, så om man deler opp ordet partifrakt i to selvstendige ord er det egentlig ganske selvforklarende. Partifrakt er egentlig bare et annet ord for godsfrakt, eller varetransport i større mengder, eller laster  om du vil.

Partifrakt er den vanligste måten alle våre matvarer og klær distribueres rundt om i landet.

Store partier med klær, elektronikk, mat og mange andre varer kjøres ut fra lager og lastes opp i store lastebiler. Deretter transporteres lasten til mottaker som ofte er en butikk, eller et annet lager.

Du kan lese mer om partifrakt på nettsiden til RST Logistics.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits