hits

Slik sparer du penger i bedriften mens du effektiviserer

Flere og flere bedrifter innser hvor viktig det er med CRM. Årsaken er at data er det gyldne verktøyet for å fatsholde og utvikle kundene. Men dataen har ingen verdi hvis ikke det innsamles og bearbeides, slik at bedriften kan bruke den viten som oppstår. Først da kan man skape intelligent interaksjon med kunden. Og nettopp derfor er altså CRM viktig.

 

Hva er CRM?

CRM står for Costumer Relationship Management. Og et velfungerende CRM-system gir bedriften en grundig viten om kommunikasjon, kampanjer, møter, avtaler, tilbud, salg, fakturering, leveranse, reklamasjon og lojalitet for hver enkelte kunde. Kort sagt, en uvurdelig viten. Men det aller viktigste er, at CRM-systemet gir en historikk som enten går tilbake til innførelsen av selve systemet, eller tilbake til den enkelte kundes første kontakt med bedriften. Så jo tidligere systemet blir implementert i bedriften, jo bedre.

 

Hvordan kan CRM hjelpe min bedrift?

Det er en gammel tommelfingerregel som sier at det koster ti ganger mer å tiltrekke en ny kunde, enn å fastholde en allerede eksisterende. Og de aller fleste kundene som forlater en virksomhet, gjør det fordi de føler de mangler omtanke og kundeservice fra bedriftens side. Det kan skyldes mange faktorer. Blant annet kan det skyldes at bedriften har manglende kundedata for alle som har behov for det, eller at det ikke har blitt foretatt en korrekt kundesegmentering med en tilhørende vurdering av pågjeldendes potensiale. Begge årsaker er gode grunner til å begynne å jobbe med et effektivt CRM-system.

En annen viktig grunn til å implementere et CRM-system, er den utskiftningen av personalet som løpende skjer i virsksomheten. Det er som oftest forbundet som store tap, når en dyktig selger forlater bedriften for å søke lykken et annet sted.. Typisk går det nemlig 6-12 måneder før en ny selger oppnår samme kjennskap til alle de kundene som den tidligere selgeren hadde. Og det koster mange penger for virksomheten.

 

All informasjon lett tilgjengelig

Det er der et godt CRM-system hjelper bedriften din med å spare penger, samtidig som bedriften effektiviseres. For med en fornuftig CRM-løsning på plass og godt forankret i organisasjonen, har en ny selger all informasjon ti lrådighet fra første dagen på jobben. Med andre ord, så slipper den nyansatte å tilstrebe seg den samme informasjonen som den tidligere selgeren har over lang tid, men derimot ha all den informasjonen han eller hun trenger lett tilgjengelig.

CRM kan uten tvil være med til å spare mange penger for virksomheten din. Her kan du lese mer om CRM.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar