hits

Få mer støtte til utdanning i utlandet - Søk blant legater og stipender

Det norske arbeidsmarkedet etterspør i mer og mer grad studenter med internasjonal kompetanse, og det kan derfor være enormt viktig for fremtidig karriere å vurdere et studie- eller internship i utlandet som et ledd i studiene. Derav, finnes det mange støtteordninger i Norge i form av legater og stipender til studenter, som kan hjelpe deg, og bidra til at din studenttilværelse blir lettere.

Hermed følger en nærmere forklaring på hva legater og stipender kan tilby:

Foruten stipender fra Lånekassen finnes det 7,700 norske stiftelser, som utdeler stipender og legater. Mange av disse stipendene tildeles norske studenter til studier utlandet.

 

Hvilken studiestøtte finnes utenom den Lånekassen tilbyr?

Hvilken støtte du er kvalifisert til, avhenger helt på hva du ønsker støtte til og din profil som sådan. Med din profil mener vi da med hvilken studieretning du ønsker å ta, så vel som din geografiske tilknytning og andre forhold. Blant de 7,700 norske fond og legater kan du søke om alt fra støtte til utdanning i utlandet, til om du er aleneforeldre som stiller svakt økonomisk og trenger bidrag, mm.

 

Hvordan skiller ekstra studiestøtte i form av legater og stipender seg fra den Lånekassen tilbyr?

Måten bevillinger fra ekstra studiestøtte adskiller seg fra Lånekassen, er at det her er snakk om kontante bidrag og ikke lån (40% av bevillinger fra Lånekassen skal tilbakebetales og er dessuten betinget av at alle fag gjennomføres/blir bestått). Altså, denne ekstra studiestøtten er noe du får 100% og som ikke skal tilbakebetales (rent stipend).

Virksomheten Fundraising.how har spesialisert seg i å hjelpe norske studenter søke stipender til studier i utlandet. Når studenter søker legater i forbindelse med en utdannelse, er det anbefalingsverdig å budsjettere med de estimerende totale inntekter og estimerende totale utgifter til utdannelsen, hvorav et eventuelt underskudd i denne kontekst definerer et finansieringsbehov. Det er nettopp dette du kan motta støtte til fra fond og legater.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar