januar 2015

Kostnader og refusjon ved assistert befruktning

Ønsker dere å bli gravide men er ufrivillig barnløse? Assistert befruktning kan hjelp dere å bli gravid, men det er viktig å være klar over at kostnadene for infertilitetsbehandling vil være høy fo...

Igangsetting av fødsel

Det blir stadig mer vanlig med igangsetting av fødsel. Induksjon av fødsel eller igangsetting av fødsel utføres på fødeavdelinger/klinikker hver dag. Ca. hver femte fødsel settes i gang i Norge. L...
hits