hits

Transport

Hva er partifrakt?

Alle vet hva ordet frakt betyr, så om man deler opp ordet partifrakt i to selvstendige ord er det egentlig ganske selvforklarende. Partifrakt er egentlig bare et annet ord for godsfrakt, eller vare...